Karmelitler

Karmelitler Karmelitler, ortaçağ döneminden bugüne kadar varlığını sürdüren dini bir topluluktur. Ancak, kökeni hakkında tarihsel kayıtlar çok belirsiz kalır. Kudüs’te 1155 yılında Karmel Dağı’nda