Karmelitler

Karmelitler

Karmelitler, ortaçağ döneminden bugüne kadar varlığını sürdüren dini bir topluluktur. Ancak, kökeni hakkında tarihsel kayıtlar çok belirsiz kalır. Kudüs’te 1155 yılında Karmel Dağı’nda Hristiyan hacılar ve Haçlı askerleri tarafından kurulan Karmelit topluluğu, daha sonraki yıllar Avrupa ve Amerika kıtasına göç etmiştir. Katolik Hristiyan tarikatları arasından oldukça önemli bir tarikat olan Karmelitler, dünya nimetlerden kendilerini uzak tutmayı ve günahlarından dolayı kendi nefislerine ceza verme gibi katı kuralları vardır. Dünyanın çeşitli yerlerine yayılma fırsatı bulan bu topluluk Müslümanlara karşı Hristiyanları koruma amaçlı çalışmalar organize etmiştir.